Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Turawie przy ul. Opolskiej 39c

 

Gmina Turawa otrzymała dofinansowanie projektu pn. Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Turawie przy ul. Opolskiej 39c współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa: III Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie: 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej.

 

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez głęboką modernizację energetyczną z wymianą źródła ciepła wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Wartość całkowita projektu  2 845 509,86

Wartość dofinansowania z UE 1 197 591,81

 

 

 

 

 

 

Wersja XML