Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

PRZEBUDOWA ULIC: KLONOWEJ, BRZOZOWEJ, AKACJOWEJ I ŚWIERKOWEJ

W MIEJSCOWOŚCI KOTÓRZ MAŁY

 

Gmina Turawa realizuje zadanie pn. .:

„Przebudowa ulic: Klonowej, Brzozowej, Akacjowej i Świerkowej w miejscowości Kotórz Mały
dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w ramach Państwowego Funduszu Celowego

 

Informacja o dofinansowaniu:  Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: Przebudowa ulic: Klonowej, Brzozowej, Akacjowej i Świerkowej w miejscowości Kotórz Mały


Kwota dofinansowania:  477 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 795 000,00 zł       

 

Roboty budowlane polegają na wykonania podbudowy oraz położenie kostki brukowej betonowej na powierzchni 4 966,75 m2

 

Przebudowa ulic: Klonowej, Brzozowej, Akacjowej i Świerkowej przyczyni się do poprawy stanu technicznego nawierzchni oraz poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg.

W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa dostępności komunikacyjnej do jednego z większych osiedli budynków jednorodzinnych na terenie gminy.

 

Wersja XML