Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

PRZEBUDOWA ULICY PŁYWACKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RZĘDÓW (ETAP II)

 

Gmina Turawa realizuje zadanie pn. „Przebudowa ulicy Pływackiej w miejscowości Rzędów (etap II)”
dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w ramach Państwowego Funduszu Celowego

 

Informacja o dofinansowaniu:  Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Pływackiej w miejscowości Rzędów (etap II)


Kwota dofinansowania:  204 910,45 zł
Całkowita wartość inwestycji: 341 517, 41 zł       

 

Roboty budowlane polegają na frezowaniu istniejącej nawierzchni oraz ułożeniu nowej warstwy asfaltu na długości 528 m, a także rozebraniu starego chodnika z płyt betonowych.

Przebudowa drogi przyczyni się do poprawy stanu technicznego nawierzchni, zwiększenia komfortu w komunikacji oraz poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi.

W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Dużym w Turawie.

 

Wersja XML