Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs fotograficzny - ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Konkurs realizowany jest w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II, umowa nr RPOP.05.01.00-16-0004/19-00 z dnia 18.08.2020r.

Zgłoszenia fotografii przedstawiających lokalne zasoby przyrodnicze i różnorodność biologiczną obszaru Aglomeracji Opolskiej oraz działania związane z ochroną przyrody należy przesłać do 15 września 2021 roku.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie Aglomeracja Opolska

Do pobrania:

PDFRegulamin konkursu fotograficznego.pdf

DOCXKarta zgłoszeniowa - konkurs fotograficzny.docx

Brak opisu obrazka

Wersja XML