Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podmioty odbierające odpady komunalne

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888),  Wójt Gminy Turawa udostępnia informację o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Turawa.

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy jest przedsiębiorstwo Remondis Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45 - 573 Opole.

 

Wykaz firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej (RDR) świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Turawa, z którymi właściciele nieruchomości niezamieszkałych mogą zawrzeć umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Plik: PDFRejestr Działalności Regulowanej.pdf

PDFREJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TURAWA stan na 24.08.2021.pdf

PDFREJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TURAWA stan na 06.09.2021.pdf

PDFREJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TURAWA stan na 12.10.2021.pdf

PDFREJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TURAWA stan na 09.02.2022.pdf

Wersja XML