Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Turawa

Plik: PDFUchwała Nr XXXVIII.251.2022.pdf (318,49KB) Rady Gminy Turawa w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa

2. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zamian za opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plik: PDFUchwała Nr XXXVIII.252.2022.pdf (233,66KB) Rady Gminy Turawa w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3. Metoda ustalenia opłaty za odpady komunalne i stawka tej opłaty

Plik: PDFUchwała Nr XLI.295.2022.pdf (168,91KB) Rady Gminy Turawa w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

4. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plik: PDFUchwała Nr XVIII.91.2020.pdf (199,28KB) Rady Gminy Turawa w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5. Termin uiszczania opłaty za odpady komunalne

Plik: PDFUchwała nr XIX.122.2012.pdf (63,01KB) Rady Gminy Turawa w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6. Górne stawki opłat za odpady - dotyczy nieruchomości niezamieszkałych

Plik: PDFUchwała Nr XXVI.145.2020.pdf (103,93KB) Rady Gminy Turawa w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

Wersja XML