Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z PSZOK

Wójt Gminy Turawa informuje, że w dniu 26.05.2021r. otwarty zostaje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kotorzu Małym.

Prowadzący:

Gmina Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa

Adres PSZOK:

ul. Wodna 18A, 46-045 Kotórz Mały (obok oczyszczalni ścieków)

Telefon: 519 - 133 - 682

Godziny otwarcia:

- wtorek, środa, piątek: 11:00 - 17:00 (kwiecień - październik),

- wtorek, środa, piątek: 10:30 - 16:30 (listopad - marzec),

- każda ostatnia sobota miesiąca: 9:00 - 14:00.

PSZOK jest nieczynny w dniach ustawowo wolnych od pracy, Wielką Sobotę, 24 i 31 grudnia.

PSZOK przyjmuje odpady z zastrzeżeniem możliwości nie przyjęcia odpadów w sytuacji, gdy kontener na dany rodzaj odpadu jest pełny lub gdy kontener został zabrany do opróżnienia.

PSZOK przyjmuje odpady wyłącznie od mieszkańców gminy Turawa po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i/lub dokumentu potwierdzającego dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz po złożeniu przez właściciela nieruchomości oświadczenia o pochodzeniu odpadów.

PDFOświadczenie PSZOK.pdf (225,05KB)

Ze względu na zapełnianie się pojemników i kontenerów w szybkim tempie, należy wcześniej zadzwonić przed wyjazdem do PSZOK-u, aby upewnić się, że będzie możliwość oddania odpadów.

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane na poszczególne frakcje, nie mogą być zmieszane lub zanieczyszczone.

Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

Ilość dostarczonych odpadów komunalnych nie jest limitowana, za wyjątkiem:

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika obsługującego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest samodzielnie umieścić je w odpowiednich kontenerach i pojemnikach pod nadzorem pracownika PSZOK.

UWAGA!

PDFUlotka PSZOK.pdf (1,53MB)

Szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym określa jego regulamin

Wersja XML