Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z PSZOK

Wójt Gminy Turawa informuje, że w dniu 26.05.2021r. otwarty zostaje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kotorzu Małym.

Prowadzący:

Gmina Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa

Adres PSZOK:

ul. Wodna 18A, 46-045 Kotórz Mały (obok oczyszczalni ścieków)

Telefon: 519 - 133 - 682

Godziny otwarcia:

- wtorek, środa, piątek: 11:00 - 17:00 (kwiecień - październik),

- wtorek, środa, piątek: 10:30 - 16:30 (listopad - marzec),

- każda ostatnia sobota miesiąca: 9:00 - 14:00.

PSZOK jest nieczynny w dniach ustawowo wolnych od pracy, Wielką Sobotę, 24 i 31 grudnia.

PSZOK przyjmuje odpady z zastrzeżeniem możliwości nie przyjęcia odpadów w sytuacji, gdy kontener na dany rodzaj odpadu jest pełny lub gdy kontener został zabrany do opróżnienia.

PSZOK przyjmuje odpady wyłącznie od mieszkańców gminy Turawa po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i/lub dokumentu potwierdzającego dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz po złożeniu przez właściciela nieruchomości oświadczenia o pochodzeniu odpadów.

PDFOświadczenie PSZOK.pdf

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane na poszczególne frakcje, nie mogą być zmieszane lub zanieczyszczone.

Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

Ilość dostarczonych odpadów komunalnych nie jest limitowana, za wyjątkiem:

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika obsługującego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest samodzielnie umieścić je w odpowiednich kontenerach i pojemnikach pod nadzorem pracownika PSZOK.

UWAGA!

PDFUlotka PSZOK.pdf

Szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym określa jego regulamin

Wersja XML