Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym

Eko-nawyki dobre praktyki.jpeg

 • Działania w zakresie edukacji ekologicznej prowadzone w ramach projektu „Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym" – podsumowanie działań w 2022 r.

  Gmina Turawa w roku 2022 kontynuowała realizację partnerskiego projektu edukacyjnego pn. „Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym" - wspólny projekt realizowany z Miastem Opole jako Lidera projektu oraz Gminą Komprachcice współfinansowany ze środków RPO WO na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.2: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.
  Data publikacji: 11-04-2023 13:55
 • ”Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym”

  1.png
  W ramach zadania pn.: „Promocja selektywnej zbiórki odpadów w przestrzeni wiejskiej” w Sołectwie Turawa na terenie rekreacyjnym przy budynku Urzędu Gminy Turawa powstała wiata edukacyjna.
  Data publikacji: 10-01-2023 14:54
 • Punkt Elektroodpadów

  2.jpeg
  Szanowni Mieszkańcy, w ramach zadania „Kampania społeczna dot. postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz skutków spalania śmieci w domowych piecach” projektu „Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym” obok budynku Urzędu Gminy Turawa został ustawiony Punkt Elektroodpadów - specjalistyczny pojemnik przeznaczony do gromadzenia drobnych, zużytych elektroodpadów.
  Data publikacji: 13-10-2022 09:18
 • Promocja selektywnej zbiórki odpadów na terenach rekreacyjnych Jezior Turawskich

  kosz4.png
  W ramach zadania pt. Promocja selektywnej zbiórki odpadów na terenach rekreacyjnych Jezior Turawskich Projektu pn.: „Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym" nad Jeziorem Średnim w Turawie oraz nad Jeziorem Turawskim przy Promenadzie powstały zestawy pojemników do segregacji odpadów.
  Data publikacji: 28-09-2022 07:44
 • Festyn Ekologiczny w Opolu!

  Eco-friendly-concept-green-city-save-world-on-transparent-PNG.png
  W dniu 25 czerwca 2022 r. Gmina Turawa uczestniczyła w Festynie Ekologicznym organizowanym przez Miasto Opole w ramach partnerskiego projektu „Eko – nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym”.
  Data publikacji:
 • Zasady segregacji odpadów na terenach rekreacyjnych Jezior Turawskich

  bin-148264_1280.png
    Zgodnie z § 10 ust. 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Turawa „Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do pozbywania się odpadów opisanych w ust. 1 na zasadach określonych w indywidualnej umowie z przedsiębiorcą”.
  Data publikacji: 24-05-2022 13:27
 • Konkurs „EKO TURYSTA GMINY TURAWA”

  Eco-friendly-concept-green-city-save-world-on-transparent-PNG.png
  Konkurs ma na celu rozpowszechnianie idei ekologii i troski o środowisko naturalne, propagowanie selektywnego zbierania odpadów oraz upowszechnianie i utrwalanie wiedzy na temat zasad odpowiedniego postępowania z odpadami wśród turystów odwiedzjących tereny rekreacyjne Gminy Turawa. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Konkurs trwa do 30 czerwca 2022 r.
  Data publikacji: 16-05-2022 15:50
 • ”Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym”

  małe i.png
  W maju 2021 r. została podpisana Umowa przez Lidera projektu tj. Miasto Opole na wspólny projekt edukacyjny pn. "Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym",  współfinansowany ze środków RPO WO na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.2: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.
  Data publikacji: 19-08-2021 08:57
 • Chrońmy powietrze w Gminie Turawa

  dokument_mały.png
  Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi tego jak sami możemy dbać i chronić powietrze w naszej gminie.
  Data publikacji: 29-11-2021 11:24
 • Konferencja pt. "Zamknięty obieg - otwarte możliwości"

  spotkanie male.png
  W dniu 1 grudnia br. Gmina Turawa na zaproszenie Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu uczestniczyła w Konferencji pt. "Zamknięty obieg - otwarte możliwości".
  Data publikacji: 10-12-2021 11:11
Wersja XML