Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym

Brak opisu obrazka

 • Konkurs „EKO TURYSTA GMINY TURAWA”

  Brak opisu obrazka
  Konkurs ma na celu rozpowszechnianie idei ekologii i troski o środowisko naturalne, propagowanie selektywnego zbierania odpadów oraz upowszechnianie i utrwalanie wiedzy na temat zasad odpowiedniego postępowania z odpadami wśród turystów odwiedzjących tereny rekreacyjne Gminy Turawa. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Konkurs trwa do 30 czerwca 2022 r.
  Data publikacji: 16-05-2022 15:50
 • ”Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym”

  Brak opisu obrazka
  W maju 2021 r. została podpisana Umowa przez Lidera projektu tj. Miasto Opole na wspólny projekt edukacyjny pn. "Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym",  współfinansowany ze środków RPO WO na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.2: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.
  Data publikacji: 19-08-2021 08:57
 • Chrońmy powietrze w Gminie Turawa

  Brak opisu obrazka
  Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi tego jak sami możemy dbać i chronić powietrze w naszej gminie.
  Data publikacji: 29-11-2021 11:24
 • Konferencja pt. "Zamknięty obieg - otwarte możliwości"

  Brak opisu obrazka
  W dniu 1 grudnia br. Gmina Turawa na zaproszenie Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu uczestniczyła w Konferencji pt. "Zamknięty obieg - otwarte możliwości".
  Data publikacji: 10-12-2021 11:11
Wersja XML