Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY TURAWA ZA ROK 2020

Przewodniczący

Rady Gminy Turawa

informuje o możliwości zgłaszania się mieszkańców gminy Turawa do debaty nad

Raportem o stanie gminy Turawa za 2020 rok

w terminie do 23 czerwca 2021 roku do godz. 15:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Turawie.

Raport o stanie gminy Turawa zostanie omówiony na Sesji Rady Gminy Turawa w dniu 24 czerwca 2021 roku.

Mieszkańcy w liczbie maksymalnie 15 osób, którzy chcieliby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos), składają do przewodniczącej rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

Debata nad raportem odbędzie się podczas

Sesji Rady Gminy Turawa w dniu 24 czerwca 2021 roku. o godz. 9:00

Dokumenty do pobrania:

DOCXZgłoszenie.docx
PDFRaport o stanie gminy Turawa za rok 2020.pdf
 

 

 

W związku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr119, str. 1 ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) zbierając podpisy popierające Pani/Pana kandydaturę do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy Turawa za 2020 staje się Pani/Pan administratorem tych danych osobowych. Nakłada to na Panią/Pana obowiązek chronienia tych danych przed nieupoważnionym dostępem osób postronnych.

 

/-/ ROBERT SOBCZYK

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  

Wersja XML