Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa”

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Załączniki:

PDFZał.1. Projekt Regulaminu.pdf
DOCXZał.2. Formularz zgłaszania uwag.docx
PDFZał.3. Wyniki konsultacji Regulaminu.pdf
 

Wersja XML