Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora; informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji, wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego, pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

Zapisów można dokonać przez internet na darmowe porady prawne - na konkretny dzień i godzinę, poprzez stronę internetową:

http://zapisów przez internet na darmowe porady prawne - na konkretny dzień i godzinę, poprzez stronę internetową:

lub telefonicznie pod numerem: 77 5415169

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Grafika.jpeg

Wersja XML