Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Wójta Gminy Turawa

Z uwagi na bardzo dużą ilość zbieranych odpadów wielkogabarytowych nastąpiło przesunięcie terminów odbioru ww. odpadów. Informujemy, że firma wywozowa na bieżąco odbiera od mieszkańców wielkogabaryty, a wystawione odpady w miejscowości Turawa oraz Kotórz Mały zostaną odebrane w najbliższym czasie.

Wersja XML