Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu dotycząca wyrzucania zużytych rękawiczek i maseczek

W czasie trwania pandemii zalegające odpady stanowią zagrożenie epidemiologiczne dla każdego z nas, dlatego nie wolno śmiecić gdzie popadnie, ale wrzucać zużyte rękawiczki i maseczki do koszy. Mieszkańcy mogą też nosić ze sobą plastikowe jednorazowe torebki, w których umieszczą zużyte środki ochrony osobistej, o ile nie znajdziemy w pobliżu sklepu miejsca, żeby je wyrzucić.

Należy również zwrócić uwagę, że niedopuszczalne jest wyrzucanie do muszli klozetowych zużytych maseczek czy rękawiczek, ze względu na częste zatykanie się sanitarnych instalacji przesyłowych.

Wersja XML