Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

 • Sołectwo Kotórz Mały

  małe i.png
  Sołectwo Kotórz Mały zakończyło zadanie  w ramach  projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka  - Opole w latach 2020- 2022, udzielanej  na  dofinansowanie  zadań własnych gminy w zakresie  realizacji małych  projektów  lokalnych na terenach wiejskich. W 2020 roku w ramach powyższego projektu sołectwo Kotórz Mały  zaplanowało budowę grilla na działce  gminnej  nr 2326/282. Będzie to miejsce  do spotkań mieszkańców  sołectwa – wszystkich grup społecznych , tj. młodzieży ,dzieci, osób starszych  itp. Będzie to jednocześnie  miejsce na kultywowanie  tradycji  i integracji  mieszkańców.             
  Data publikacji: 15-09-2020 12:54
 • Sołectwo Osowiec

  małe i.png
  W miesiącu styczniu na zebraniu wiejskim została podjęta stosowna uchwała w której wskazano cel na jaki zostaną przeznaczone środki z dofinansowania w kwocie 5000 zł, - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka i 1000 zł, - wkład Gminy Turawa. Środki zostały przeznaczone na wyłożenie placu zabaw przy ul. Lipowej bezpiecznymi płytami gumowymi. 5 marca 2020 r. w-ce marszałek Województwa Opolskiego Zbigniew Kubalańca przekazał w gminie na ręce Sołtysa decyzję o dofinansowaniu. Zgodnie z złożonymi ofertami i wyłonieniu wykonawcy w pierwszych dniach września płyty zostały ułożone, a plac stał się bezpiecznym miejscem dla maluchów.
  Data publikacji: 15-09-2020 09:49
 • Sołectwo Węgry

  małe i.png
  Projekt pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022 polega na przyznawaniu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej z budżetu województwa opolskiego do budżetu gminy, udzielanej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich. Jako pierwsze sołectwo Węgry skorzystało z ww. inicjatywy kupując ekspresowy namiot biesiadny ALULine PROFESIONAL służący dobru mieszkańcom.
  Data publikacji: 25-05-2020 15:00
 • Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

  małe i.png
  17 lutego 2020 r., Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Listę Wnioskodawców Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (MIS) – zawierającą listę zadań rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Opolskiego w formie dotacji celowej gminom województwa opolskiego.
  Data publikacji: 18-02-2020 14:38
Wersja XML