Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jeśli właściciel nieruchomości złożył do Urzędu Gminy Turawa prawidłowo wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą ulgę za przydomowe kompostowanie bioodpadów i zapłacił wcześniej kwotę opłaty, która nie uwzględnia ww. ulgi w danym okresie - nadpłata z tego tytułu zostanie zaliczona na poczet zobowiązań w przyszłym okresie.

Wersja XML