Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KRUS - Rolnicy zwolnieni ze składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i więcej...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podczas pandemii koronawirusa wprowadza: przedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń, wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w kwietniu 2020 roku, zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS oraz zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

DOCXZwolnienie z opłacania składek.docx (12,69KB)

DOCXZasiłek opiekuńczy.docx (14,17KB)

DOCXPrzedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń.docx (13,40KB)

DOCXWypłata dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.docx (13,50KB)

Wersja XML