Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA dot. usuwania azbestu w 2020r.

Kwota dofinansowania zadania:

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w nieprzekraczalnym terminie: od 6 marca 2020r. do 27 marca 2020r. w Urzędzie Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, sekretariat pok. 30 lub pok. 43 lub pok. 35 na formularzu wniosku, który można pobrać w Urzędzie Gminy Turawa lub pobrać ze strony internetowej: www.turawa.pl, www.bip.turawa.pl.

PDFZawiadomienie - nabór Wniosków azbest na 2020r.pdf (1,16MB)
DOCWniosek o dofinansowanie - Gmina Turawa 2020.doc (70,00KB)
DOCInformacja o wyrobach zawierających azbest.doc (45,00KB)
DOCOcena - wzór z rozporządzenia.doc (78,50KB)
DOCKlauzula RODO.doc (34,00KB)
 

Wersja XML