Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regionalna Konferencja Edukacyjna

W dniu 20.11.2019r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyła się Regionalna Konferencja Edukacyjna dla pracowników samorządowych pt. „Edukacja ekologiczna w gminach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi”, na którą gmina Turawa otrzymała zaproszenie. Konferencja została zorganizowana przez: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu i Urząd Miasta Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Celem Konferencji było podzielenie się dotychczasowymi doświadczeniami oraz działaniami prowadzonymi w obszarze edukacji ekologicznej.

Podczas Konferencji zaprezentowane były sposoby kształtowania postaw proekologicznych poprzez popularyzację zasad gospodarki odpadami.

Wśród obrad swoje wystąpienia prezentowali przedstawiciele: Uniwersytetu Opolskiego, Urzędu Miasta Opola Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz Aglomeracji Opolskiej. 

Dla gminy Turawa udział w Konferencji był szczególnym wyróżnieniem ze względu na to, iż wśród prezentacji Programu omawiany był temat dotyczący naszej gminy pt.: „Formy edukacji ekologicznej w gminie Turawa”. W prezentacji, którą przedstawił Wójt Gminy Turawa Dominik Pikos omówione zostały dotychczasowe działania gminy Turawa w zakresie edukacji ekologicznej. 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML