Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie

W ramach konkursu nr RPOP.07.02.00-16-0041/18 organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym Projekcie organizowanym na terenie województwa opolskiego wspierającym aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia i osób pracujących, pod tytułem „Opolska Akademia Aktywizacji Zawodowej”.

Projekt skierowany jest do wszystkich osób pracujących/mieszkających/uczących się na terenie województwa opolskiego, które w dniu przystąpienia do projektu spełniają poniższe kryteria:

W ramach Projektu oferujemy wsparcie mające na celu pomoc w wejściu lub powrocie na rynek pracy, które obejmie:

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie zamieszczonym na stronie internetowej dedykowanej Projektowi: www.szkoleniaopole.pl

 

Zachęcamy również do kontaktu drogą telefoniczną i mailową:

519 441 123, 506 121 017

e-mail:

Wersja XML