Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie konsorcjum w Turawie

W dniu 11.04.2019r. w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbyło się spotkanie konsorcjum złożone z przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Opolskiego, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach i ART Strefa – Witold Skorulski, które zaprezentowało projekt badawczy pn. „Innowacyjna metoda poprawy jakości wody w wielofunkcyjnych zbiornikach retencyjnych”.

Celem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowoczesnej, kompleksowej technologii ochrony i rewitalizacji wody w śródlądowych zbiornikach wodnych. Do celów realizacji projektu wybrano zbiornik Turawa. Projekt ten ma na celu opracowanie metody, która pozwoli na poprawę jakości wody dopływającej ze zlewni do zbiornika, a następnie wprowadzenie oczyszczonej wody do jego warstw wierzchnich. Ważne w tym projekcie jest to, że proces filtracji wody będzie zachodził w trybie ciągłym bez jakiejkolwiek szkodliwości dla ekosystemu i bez zakłóceń dla okresów lęgowych.

Konsorcjum to będzie prowadziło na zbiorniku szeroki zakres badań w okresie 36 miesięcy. Projekt jest współfinansowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo – BIOSTRATEG”.

W trakcie realizacji projektu stworzona zostanie baza naukowa i technologiczna do przygotowania i wdrażania uniwersalnego systemu oczyszczania wód jeziornych, rekultywowania brzegów i blokowania związków biogennych w zlewniach zbiorników wodnych.

Metoda ma zostać opracowana w taki sposób, aby istniała możliwość jej wdrażania po modyfikacjach związanych z charakterem lokalnych zanieczyszczeń występujących na zbiornikach wodnych Polski i Europy.

Biorąc pod uwagę stan wód Jeziora Turawskiego gmina Turawa wyraża poparcie dla projektu mając nadzieję, iż wyniki projektu przyczynią się do poprawy jakości ekosystemu wodnego zbiornika.

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka  
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Wersja XML