Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie konsorcjum w Turawie

W dniu 11.04.2019r. w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbyło się spotkanie konsorcjum złożone z przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Opolskiego, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach i ART Strefa – Witold Skorulski, które zaprezentowało projekt badawczy pn. „Innowacyjna metoda poprawy jakości wody w wielofunkcyjnych zbiornikach retencyjnych”.

Celem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowoczesnej, kompleksowej technologii ochrony i rewitalizacji wody w śródlądowych zbiornikach wodnych. Do celów realizacji projektu wybrano zbiornik Turawa. Projekt ten ma na celu opracowanie metody, która pozwoli na poprawę jakości wody dopływającej ze zlewni do zbiornika, a następnie wprowadzenie oczyszczonej wody do jego warstw wierzchnich. Ważne w tym projekcie jest to, że proces filtracji wody będzie zachodził w trybie ciągłym bez jakiejkolwiek szkodliwości dla ekosystemu i bez zakłóceń dla okresów lęgowych.

Konsorcjum to będzie prowadziło na zbiorniku szeroki zakres badań w okresie 36 miesięcy. Projekt jest współfinansowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo – BIOSTRATEG”.

W trakcie realizacji projektu stworzona zostanie baza naukowa i technologiczna do przygotowania i wdrażania uniwersalnego systemu oczyszczania wód jeziornych, rekultywowania brzegów i blokowania związków biogennych w zlewniach zbiorników wodnych.

Metoda ma zostać opracowana w taki sposób, aby istniała możliwość jej wdrażania po modyfikacjach związanych z charakterem lokalnych zanieczyszczeń występujących na zbiornikach wodnych Polski i Europy.

Biorąc pod uwagę stan wód Jeziora Turawskiego gmina Turawa wyraża poparcie dla projektu mając nadzieję, iż wyniki projektu przyczynią się do poprawy jakości ekosystemu wodnego zbiornika.

IMG_20190411_113254.jpeg   IMG-20190411-WA0000.jpeg  
IMG-20190411-WA0001.jpeg IMG-20190411-WA0003.jpeg

 

Wersja XML