Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOLEJNY PROJEKT W GMINIE TURAWA

7 listopada 2018 r. Gmina Turawa podpisał umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Turawa”

Operacja będzie realizowana na obszarze Jezior Turawskich, który stanowi jeden z najatrakcyjniejszych terenów rekreacyjno – turystycznych nie tylko LGD Krainy Dinozaurów, ale również województwa opolskiego. Obszar ten jest licznie odwiedzany zarówno przez turystów jak i mieszkańców gminy. Znaczna część z nich to osoby poruszające się na rowerach. Jeziora, to także miejsce, w którym coraz częściej odbywają się różnego rodzaju imprezy i wydarzenia.

Mimo licznych inwestycji na tym obszarze można stwierdzić, że nadal funkcjonują pewne deficyty w zagospodarowaniu przestrzeni publicznej. W związku z tym w ramach operacji zaplanowano uzupełnienie tych braków poprzez montaż małej infrastruktury w dwóch lokalizacjach: nad Jeziorem Średnim (teren przy ścieżce i boisku wielofunkcyjnym) oraz Jeziorze Dużym – teren przy promenadzie.

W pierwszej lokalizacji przewiduje się montaż:

Wiaty drewnianej o wym. 5x7m. Pod wiatą zostanie wykonane utwardzenie z kostki betonowej niefazowanej o pow. ok. 40 m2.

Ławka solarna ze stacją naprawczą i stojakiem na rowery, która umożliwi nie tylko naładowanie komórki, ale również będzie wyposażona w AudioGuide – przewodnik turystyczny, który będzie prezentował informacje o atrakcjach Gminy Turawa i LGD Kraina Dinozaurów. Ciekawostką jest fakt, że ławka może również emitować dźwięki odstraszające komary. Dodatkowo wyposażeniem ławki solarnej jest stacja naprawcza do rowerów z kompresorem, kluczami oraz stojakiem na 2 rowery.

Uzupełnieniem infrastruktury będzie gra edukacyjna kostka wiedzy dotycząca segregacji odpadów. Idealna gra terenowa, podczas której można nauczyć się jak segregować odpady. Zestaw interaktywny składa się z czterech sześcianów obracanych dookoła własnej osi. Każdy z nich zawiera pięknie wykonane ilustracje oraz ciekawe i w przystępny sposób podane informacje.

W drugiej lokalizacji - przy promenadzie Jeziora Dużego - przewiduje się montaż stacji do samodzielnej naprawy rowerów wyposażonej we: wkrętak krzyżowy, wkrętak płaski, wkrętak TORX T25, klucz nastawny, klucz płaski 8×10 mm, klucz płaski 13×15 mm, zestaw imbusów w rękojeści 2-8 mm, łyżki do opon, pompkę z adapterem na wszystkie zawory.

Realizacja operacji podniesie atrakcyjność tego obszaru, co przyczyni się do zwiększenia aktywności mieszkańców (będą częściej korzystać z wypoczynku), zwiększy stopień integracji lokalnej (wzmocni więzi z miejscem zamieszkania postrzeganym jako atrakcyjniejsze) oraz zwiększy komfort i różnorodność oferty turystycznej Jeziora Średniego (tym samym podniesie jakość życia na obszarze LGD. Całość infrastruktury powstałej w wyniku realizacji operacji będzie udostępniana nieodpłatnie.

Całkowity koszt operacji ma wynieść 50 tys. zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, pozyskane za pośrednictwem LGD Kraina Dinozaurów ma wynieść 31 815 zł.

Brak opisu obrazka

Wersja XML