Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa

pasek.png

Szanowni Mieszkańcy Gminy Turawa,

Z radością informujemy, że Projekt pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa”, złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi, został pozytywnie oceniony i otrzyma unijne dofinansowanie.

W dniu 14 grudnia 2018r. podczas uroczystego wręczenia umów, Pan Dominik Pikos – Wójt Gminy Turawa przyjął z rąk Pana Andrzeja Buły - Marszałka Województwa Opolskiego umowę o dofinansowanie Projektu w kwocie 671 679,18 zł.

IMG_0353.jpeg

Projekt obejmuje budowę Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jego wyposażenie i uruchomienie. Celem inwestycji jest stworzenie odpowiednich warunków dla mieszkańców Gminy Turawa w celu zapobiegania powstawaniu nadwyżki odpadów, jak również oddania i odebrania przedmiotów do punktu wymiany rzeczy używanych. Planowane przedsięwzięcie  przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych, ograniczając ich negatywne oddziaływanie na środowisko.

Całkowita wartość Projektu wynosi 790 210,86 zł. Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowane jest na grudzień 2019r.

IMG_0354.jpeg

 

Wersja XML