Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania i analizy z gospodarki odpadami komunalnymi

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami 2021.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami 2020.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami 2019.pdf

PDFroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018r..pdf

PDFsprawozdanie roczne za 2018.pdf

PDFocena realizacji ustawy utrzymania czystości i porządku za 2017.pdf

PDFsprawozdanie roczne za 2017.pdf

PDFocena realizacji ustawy utrzymania czystości i porządku za 2016.pdf

PDFsprawozdanie roczne za 2016r..pdf

PDFanaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015r..pdf

PDFsprawozdanie roczne za 2015.pdf

PDFsprawozdanie roczne za 2014.pdf

PDFsprawozdanie roczne Wójta za 2013r.pdf

 

Wersja XML