Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania i analizy z gospodarki odpadami komunalnymi

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami 2020.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami 2019.pdf

PDFroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018r..pdf

PDFsprawozdanie roczne za 2018.pdf

PDFocena realizacji ustawy utrzymania czystości i porządku za 2017.pdf

PDFsprawozdanie roczne za 2017.pdf

PDFocena realizacji ustawy utrzymania czystości i porządku za 2016.pdf

PDFsprawozdanie roczne za 2016r..pdf

PDFanaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015r..pdf

PDFsprawozdanie roczne za 2015.pdf

PDFsprawozdanie roczne za 2014.pdf

PDFsprawozdanie roczne Wójta za 2013r.pdf

 

Wersja XML