Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania i analizy z gospodarki odpadami komunalnymi

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami 2021.pdf (1,42MB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami 2020.pdf (1,05MB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami 2019.pdf (572,89KB)

PDFroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018r..pdf (1,09MB)

PDFsprawozdanie roczne za 2018.pdf (449,11KB)

PDFocena realizacji ustawy utrzymania czystości i porządku za 2017.pdf (1,06MB)

PDFsprawozdanie roczne za 2017.pdf (447,35KB)

PDFocena realizacji ustawy utrzymania czystości i porządku za 2016.pdf (831,43KB)

PDFsprawozdanie roczne za 2016r..pdf (493,78KB)

PDFanaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015r..pdf (631,46KB)

PDFsprawozdanie roczne za 2015.pdf (726,00KB)

PDFsprawozdanie roczne za 2014.pdf (712,75KB)

PDFsprawozdanie roczne Wójta za 2013r.pdf (184,91KB)

 

Wersja XML