Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”

logotypy-pikniki.jpeg

Na podstawie art. 33 ust. 4a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z  2017 poz. 1460 z późn. zm.) informujemy, że Gmina Turawa realizuje projekt partnerski pn. Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami dla mieszkańców M. Opola, Gm. Turawa i Gm. Komprachcice oraz doposażenie PSZOK w Opolu (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) w ścieżkę edukacyjną związaną z selektywną zbiórką odpadów. Podstawowym celem w zakresie gospodarki odpadami, jest zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie m.in. poprzez zmniejszenie ilości powstających odpadów, zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku poprzez odpowiednie narzędzia kampanii promocyjnych, zaniechanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, zwiększenie stopnia odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych, zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie możliwości efektywnego prowadzenia indywidualnej gospodarki odpadami.

Wzmocnienie roli edukacji ekologicznej nastąpi poprzez współpracę i wymianę wiedzy między szczeblami administracji jst i zainteresowanymi stronami z sektora gospodarki odpadami. Kampania informacyjno – edukacyjna prowadzona będzie dla gospodarstw domowych, wszystkich grup społecznych (dzieci, młodzież, dorośli, w tym seniorzy).

Wnioskodawcą - Liderem projektu jest Miasto Opole. Partnerami przedsięwzięcia są Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu, Gm. Turawa i Gm. Komprachcice.

 

 

 • Teatrzyki w naszych szkołach i przedszkolach

  teatr_mały.png
  W dniach 15.10.2019r. - 06.11.2019r. odbyły się przedstawienia teatralne w ramach partnerskiego Projektu  „Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”.
  Data publikacji: 07-11-2019 14:31
 • Piknik Ekologiczny

  spotkanie male.png
  W dniach 7-8 września 2019r. w trakcie Dożynek Gminnych w Kadłubie Turawskim odbył się drugi tegoroczny PIKNIK EKOLOGICZNY, zrealizowany w ramach  partnerskiego Projektu  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”.
  Data publikacji: 10-10-2019 09:54
 • Sprzątanie Świata w Gminie Turawa - 27.09.2019r.

  sprzatanie swiata zajawka wrzesien 2019.jpeg
  Akcja "Sprzątanie Świata w Gminie Turawa" skierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków z terenu gminy. Realizowana jest w ramach partnerskiego projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa".
  Data publikacji: 20-09-2019 11:38
 • Piknik Ekologiczny 2019

  spotkanie male.png
  Serdecznie zapraszamy na Piknik Ekologiczny, który odbędzie się w trakcie Dożynek Gminnych w Kadłubie Turawskim.
  Data publikacji: 04-09-2019 08:30
 • Ekopiknik w Turawie

  jabłko2.png
  Zapraszamy do zapoznania się z relacją z pikniku "Powitanie Lata" oraz "Ekopikniku", które miały miejsce nad Jeziorem Średnim.
  Data publikacji: 24-07-2019 14:44
 • Festyn ekologiczny

  spotkanie male.png
  W dniu 23 czerwca 2019 r. Gmina Turawa uczestniczyła w Festynie ekologicznym, który odbył się w Opolu.
  Data publikacji: 11-07-2019 08:27
 • Powitanie Lata - ZAPRASZAMY -

  zajawka - ekopiknik.jpeg
  Zapraszamy na piknik POWITANIE LATA połączony z EKOPIKNIKIEM, który odbędzie się 30 czerwca 2019r. nad Jeziorem Średnim w Turawie.
  Data publikacji: 18-06-2019 14:29
 • Posprzątaliśmy świat

  posprzątaliśmy świat - zajawka.jpeg
  W dniu 26 kwietnia 2019r. na terenie Gminy Turawa odbyła się akcja „Sprzątania Świata” w ramach partnerskiego projektu pn. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
  Data publikacji: 30-04-2019 07:17
 • Sprzątanie Świata w Gminie Turawa - 26.04.2019r.

  zajawka 3.jpeg
  Akcja "Sprzątanie Świata w Gminie Turawa" skierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków z terenu gminy. Realizowana jest w ramach partnerskiego projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa".
  Data publikacji: 15-04-2019 09:49
 • Podsumowanie działań w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja" edycja 2018

  dokument_mały.png
  Gmina Turawa wspólnie z Miastem Opole oraz Gminą Komprachcice realizuje partnerski Projekt  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”.
  Data publikacji: 03-12-2018 12:10
Wersja XML