Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

EKOPIKNIK w Turawie

W dniu 19 sierpnia 2018r. nad Jeziorem Średnim w Turawie odbył się EKOPIKNIK, realizowany w ramach partnerskiego Projektu  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”. Działanie zostało zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Miasto Opole, natomiast Gmina Turawa i Gmina Komprachcice – Partnerami Projektu.

Odbiorcy: mieszkańcy Gminy Turawa oraz turyści odwiedzający Jeziora Turawskie.

Działania w ramach ekopikniku miały na celu: edukację ekologiczną poświęconą zagadnieniom gospodarki odpadami, promowanie pozytywnej postawy dot. segregacji odpadów, upowszechnianie wiedzy na temat korzyści płynących z recyklingu surowców wtórnych i zagrożeń związanych ze spalaniem śmieci.

Głównym przesłaniem Ekopikniku była promocja prawidłowej gospodarki odpadami oraz zasad segregacji odpadów czyli czyste środowisko wokół nas. W trakcie imprezy uczestnicy (mieszkańcy  oraz turyści odwiedzający Jeziora Turawskie) mogli się dowiedzieć jak dbać o środowisko naturalne i być Eko.

Wszystkie atrakcje odbywały się w scenerii pięknych Jezior Turawskich tj. nad Jeziorem Średnim w Turawie - przy boisku przy plaży.

Atrakcje oferowane w ramach Ekopikniku:

Warsztaty recyklingowe:

Stanowiska twórcze:

W przedsięwzięciu wzięli również udział: REMONDIS OPOLE Sp. zo.o., Nadleśnictwo Turawa oraz Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan. Przedstawiciele Remondisa oraz Nadleśnictwa Turawa udzielali praktycznych informacji jak dbać o otaczające nas środowisko i przypominać o dobrych nawykach, aby nasze lasy, jeziora, brzegi rzek itp. nie były zanieczyszczone.

Ekopiknik jest realizowany w ramach Projektu  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Ekopiknik Turawa logotypy2.jpeg

 

Wersja XML