Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przypomnienie

Urząd Gminy w Turawie przypomina o obowiązku sporządzania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, które należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Więcej informacji na ten temat oraz wzory formularzy można znaleźć TUTAJ

Wersja XML