Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarte konkursy ofert na rok 2018

GMINA TURAWA reprezentowana przez Wójta Gminy Turawa ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Turawa na realizację zadań z zakresu:
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Szczegóły znajdują się w załączonych plikach:

PDFogloszenie_sport_2018.pdf (79,23KB)
PDFogloszenie_opieka_2018.pdf (94,35KB)

Wersja XML