Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” informuje, że na stronie internetowej Stowarzyszenia http://www.krainadinozaurow.pl/pl/ogloszenia-o-naborach,194.html znajduje  się ogłoszenie o naborze wniosków:
Ogłoszenie nr 10/2017 dot. przedsięwzięcia 2.2.1 wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD - (2.10.2017)

Wersja XML