Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rodzaje sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych

RODZAJE SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH

SYGNAŁY ALARMOWE

 

 

Lp.

Rodzaj alarmu

 

Sposób ogłoszenia alarmów

akustyczny

system alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny

sygnał alarmowy

1

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie

trzech minut

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

............................. dla ..........................................

 

Znak żółty

w kształcie trójkąta

lub

w uzasadnionych przypadkach innej

figury geometrycznej

2

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie

trzech minut

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

................................. dla ............................

 

 

 

 

 

KOMUNIKATY  OSTRZEGAWCZE

 

 

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj

komunikatu

 

Sposób ogłoszenia komunikatu

 

 

Sposób odwołania komunikatu

 

akustyczny

system alarmowy

 

środki masowego przekazu

 

akustyczny system

alarmowy

 

 

środki masowego przekazu

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Uprzedzenie

o zagrożeniu

skażeniami

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na  terenie około godz. min……

może nastąpić skażenie ……….

(podać rodzaj skażenia)

w kierunku …….(podać kierunek)

 

 

Powtarzana trzykrotnie

zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

……………………..

(podać rodzaj skażenia) dla

………………………

 

 

2.

 

 

 

Uprzedzenie

o zagrożeniu

zakażeniami

 

 

 

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia

o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy  Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

 

  Powtarzana trzykrotnie

zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

……………………..

(podać rodzaj zakażenia)

dla

…………………………

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Uprzedzenie

o klęskach

żywiołowych

i zagrożeniu

środowiska

 

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie

postępowania mieszkańców ………………

(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

 

 

 

Powtarzana trzykrotnie

zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

(podać rodzaj klęski)

dla

…………………

 

 

PAMIĘTAJ!

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI.

       Jednym z przedsięwzięć struktur zarządzania kryzysowego jest instalowanie systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym w celu umożliwienia jej ukrycia się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych.

Do ogłaszania (odwoływania) alarmów wykorzystuje się następujące urządzenia:

  1. Systemy alarmowania  - syreny zakładów pracy, straży pożarnej, obrony cywilnej
  2. Centralne oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i Ośrodki Telewizji Polskiej,

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMU POWIETRZNEGO:

 

Dźwięk syreny modulowany trwający 3 minuty

Osoby znajdujące się w domu powinny:

Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:

 

  1. Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać. Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia. Z pojazdów konnych należy wyprząść konie i uwiązać je za trwałymi osłonami.

PAMIĘTAJ!

JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ.

 

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMU O SKAŻENIACH NALEŻY:

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

Wersja XML