Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Turawie z dnia 5.06.2017 r.

W dniach 6 – 8 czerwca  2017 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX 17/I obejmujące obszar województwa opolskiego. Podczas ćwiczenia możliwe jest uruchomienie systemu alarmowania i ostrzegania ludności cywilnej poprzez uruchomienie syren alarmowych.
Obowiązujące sygnały to: 
•    "OGŁOSZENIE ALARMU" - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,

•    "ODWOŁANIE ALARMU" - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut
Wyemitowane sygnały będą alarmami ćwiczebnymi mającymi na celu sprawdzenie systemu alarmowania i ostrzegania.

Wersja XML