Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z mieszkańcami Powiatu Opolskiego

W dniu 22 lutego odbyło się spotkanie mieszkańców powiatu opolskiego w sprawie planu Arkadiusza Wiśniewskiego zakładającego powiększenie Opola kosztem terenów z pięciu sąsiednich gmin. W spotkaniu wzięli udział: Starosta Opolski, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu opolskiego, poseł na Sejm RP Ryszard Galla.

- Prezydent rujnuje w ten sposób budowaną przez lata stabilizację gospodarczą, ekonomiczną i społeczną nie tylko tych pięciu gmin, ale całego naszego powiatu opolskiego - stwierdził starosta. - Większe Opole to dla nas strata 8 mln złotych. W zamian nie otrzymamy nic. Tymczasem za to moglibyśmy zrobić 40 km dróg! Poszerzenie Opola nie ma nic wspólnego z naturalnym rozwojem stolicy województwa – mówił. - Jestem podbudowany waszą postawą. Po staroście zabrali głos kolejno wójtowie wszystkich pięciu gmin, których sołectwa miałyby zostać przyłączone do Opola.

Waldemar Kampa, wójt Turawy: - Nasi mieszkańcy dla dobra regionu inwestowali w kanalizację i infrastrukturę wokół jezior, po to, by mieszkańcom Opola i Śląska dobrze się wypoczywało. Teraz nam się chce zabrać coś, co wywalczyliśmy, jak Turawa Park. Niech pan prezydent też zrobi coś dla dobra regionu, a później nas okrada.

W trakcie spotkania przedstawiono analizy wskazujące, że w Opolu jest wile terenów inwestycyjnych, brak im natomiast planu zagospodarowania przestrzennego. Zwrócono również uwagę, że po aneksji terenów gmin sąsiednich gęstość zaludnienia w Opolu spadnie do poziomu średniej wielkości miasta powiatowego.

Zaprezentowano  również wyniki badania opinii publicznej, które na grupie 1000 dorosłych przeprowadziła prywatna firma. Wynika z nich, że 83 proc. mieszkańców powiatu opolskiego nie zgadza się na przyłączenie do Opola. W skali poszczególnych gmin ten wskaźnik wynosi 88 proc.

Oczywiście nie brakło również głosów mieszkańców, którzy formułowali swój stanowczy sprzeciw planom aneksyjnym prezydenta Wiśniewskiego.

Spotkanie podsumowało wspólne odśpiewanie pieśni o jakże znaczących słowach:

„My wspólnym celem połączeni

Żyjemy razem już od wielu lat

Nie psujcie cośmy zbudowali

To nasze życie, to nasz świat”

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML