Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY TURAWA VI KADENCJI 2015 - 2017

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY TURAWA VI KADENCJI 2015 - 2017
Radni:
Adrian Brandt, Michał Budnik, Agata Florczyk, Tomasz Konieczny, Denis Miron, Marcin Wręczycki, Wioletta Dorn, Żaneta Nowak, Martina Nowak

Skład prezydium Młodzieżowej Rady Gminy:
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy – Michał Budnik
Wice przewodniczący – Adrian Brandt, Wioletta Dorn
Skarbnik – Tomasz Konieczny
Sekretarz – Agata Florczyk
Koordynator komisji tematycznych – Żaneta Nowak, Delegat – Denis Miron,  Zastępca delegata – Michał Budnik, Zastępca sekretarza – Adrian Brandt, Przewodnicząca komisji rewizyjnej - Martina Nowak.

 
Komisje tematyczne i ich skład:
Komisja ds. sportu
Marcin Wręczycki, Michał Budnik, Denis Miron, Tomasz Konieczny, Adrian Brandt, 
Komisja kulturalno - muzyczna
Martina Nowak, Wioletta Dorn, Żaneta Nowak, Denis Miron, Michał Budnik 
Komisja informatyczna
Michał Budnik, Denis Miron, Agata Florczyk
Komisja turystyczna
Martina Nowak, Wioletta Dorn, Żaneta Nowak, 


KONTAKT 
mrg.turawa@op.pl 
Przewodniczący MRGT [Michał Budnik] – michal.budnik94@gmail.com, 668 006 745

 

Wersja XML