Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Korespondencja Towarzystwa z różnymi instytucjami w sprawie turawskiego pałacu

Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej przedstawia korespondencję jaką prowadzi w sprawie turawskiego pałacu z różnymi instytucjami:

PDF1.pdf (244,16KB) - pismo do Starosty Opolskiego z dn. 14.10.2013r.

PDF2.pdf (312,34KB) - odpowiedź Starosty Opolskiego z dn. 18.10.2013r.

PDF3.pdf (133,03KB) - pismo do Starosty Opolskiego z dn. 21.08.2014r. oraz do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 21.08.2014r.

PDF4.pdf (353,65KB) - odpowiedź Starosty Opolskiego z dn. 02.09.2014r.

PDF5.pdf (259,37KB) - odpowiedź Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 15.10.2014r.

PDF6.pdf (1 018,87KB) - pismo do Starosy Opolskiego z dn. 15.12.2014r.

PDF7.pdf (463,54KB) - pismo do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 15.12.2014r.

PDF8.pdf (698,90KB) - odpowiedź Starosty Opolskiego z dn. 09.01.2015r.

PDF9.pdf (548,03KB) - odpowiedź Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 20.01.2015r.

Wersja XML