Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pozyskane Fundusze Europejskie

 • Poprawa warunków sanitarnych nad Jeziorem Turawskim

  Data publikacji: 01-10-2020 23:25
 • "Wiedza i edukacja w Krainie Dinozaurów"

  Brak opisu obrazka
  30 lipca 2019r. pomiędzy Gminą Turawa, a Stowarzyszeniem LGD „Kraina Dinozaurów” została zawarta umowa o powierzenie Grantu w ramach działania ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego pn. „Wiedza i edukacja w Krainie Dinozaurów”.
  Data publikacji:
 • Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Mieszkańcy Gminy Turawa, z radością informujemy, że Projekt pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa”, złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi, został pozytywnie oceniony i otrzyma unijne dofinansowanie.
  Data publikacji: 19-12-2018 11:32
 • Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie

  Brak opisu obrazka
  Podstawowym celem operacji pn. "Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie" jest realizacja Celu ogólnego 2. Zachowanie, ochrona i promocja zasobów rybackich i akwakultury obszaru RLGD „Opolszczyzna”, a jednocześnie Celu szczegółowego 2.3 Dostępna i nowoczesna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i społeczna wspierająca sektor rybacki obszaru RLGD „Opolszczyzna”. Rezultatem operacji ma być podniesienie atrakcyjności obszaru Jezior Turawskich poprzez zagospodarowanie turystyczne okolic Jeziora Średniego.
  Data publikacji: 31-07-2018 11:23
 • „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”

  Brak opisu obrazka
  Powiat Opolski w partnerstwie z Gminą Chrząstowice, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Prószków, Tranów Opolski, Tułowice, Turawa oraz Samorządem Województwa Opolskiego realizuje projekt pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  Data publikacji: 16-07-2018 11:11
 • Tu mieszkamy i tu zmieniamy

  Brak opisu obrazka
  Stowarzyszenie „Nasz Zakrzów Turawski” wzięło udział w konkursie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam” ogłoszonym przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Z nadesłanych z całego kraju 1170 wniosków nagrodzonych zostało 100, a wśród nich znalazł się wniosek Stowarzyszenia z Zakrzowa.
  Data publikacji: 07-12-2017 13:47
 • Dwudniowy Spływ Kajakowy - relacja

  Brak opisu obrazka
  Stowarzyszenie "Nasz Zakrzów Turawski" wraz z Lokalną Grupa Działania "Kraina Dinozaurów" ww współpracy z Stowarzyszeniem  Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan w dniach 30.09 -01.10.2017 zorganizowały dwudniowy spływ kajakowy wraz z imprezą integracyjno-rekreacyjną pod hasłem "Nas łączy rzeka". Projekt „Nas łączy rzeka” zrealizowano w ramach projektu grantowego „Z dinozaurem w terenie” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020.
  Data publikacji: 24-10-2017 14:46
 • Rozliczenie usuwania azbestu - dofinansowanie w 2017 roku

  Brak opisu obrazka
  Wójt Gminy Turawa informuje, iż w wyniku rozliczenia zadania usuwania azbestu w ramach Umowy Dotacji Nr 61/2017/G-59/OZ-ZOA/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, dofinansowanie przedsięwzięcia wyniosło
  Data publikacji: 17-10-2017 10:16
 • Sukces turawskich NGO-sów

  Brak opisu obrazka
  Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął konkurs na „Najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi", którego celem było wyłonienie najciekawszych projektów zagospodarowania publicznych zielonych terenów wiejskich. Wśród laureatów znalazły się dwa stowarzyszenia z Gminy Turawa: "Nasz Zakrzów Turawski" i "Sympatyków Kotorza Małego".
  Data publikacji: 04-10-2016 11:47
 • Pierwsze dofinansowanie w perspektywie 2014-2020

  Brak opisu obrazka
  Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, przy kontrasygnacie pani Marii Zubeil - Skarbnika Gminy, podpisał umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. "Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada".
  Data publikacji: 29-06-2016 15:20
Wersja XML