Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pozyskane Fundusze Europejskie

 • Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Osowcu, przy ul. Fabrycznej

  Data publikacji: 06-09-2022 13:47
 • Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Turawie przy ul. Opolskiej 39c

  Data publikacji: 06-09-2022 13:44
 • Jezioro Turawskie - miejsce wypoczynku na łonie natury

  jeziora turawskie - logo.png
  Gmina Turawa przystąpiła do projektu pn. „Jezioro Turawskie - miejsce wypoczynku na łonie natury” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Osi Priorytetowej 2.
  Data publikacji:
 • Poprawa warunków sanitarnych nad Jeziorem Turawskim

  Data publikacji: 01-10-2020 23:25
 • "Wiedza i edukacja w Krainie Dinozaurów"

  lgd kraina dinozaurów-logo.png
  30 lipca 2019r. pomiędzy Gminą Turawa, a Stowarzyszeniem LGD „Kraina Dinozaurów” została zawarta umowa o powierzenie Grantu w ramach działania ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego pn. „Wiedza i edukacja w Krainie Dinozaurów”.
  Data publikacji:
 • Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa

  euro_maly.png
  Szanowni Mieszkańcy Gminy Turawa, z radością informujemy, że Projekt pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa”, złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi, został pozytywnie oceniony i otrzyma unijne dofinansowanie.
  Data publikacji: 19-12-2018 11:32
 • Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie

  euro_maly.png
  Podstawowym celem operacji pn. "Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie" jest realizacja Celu ogólnego 2. Zachowanie, ochrona i promocja zasobów rybackich i akwakultury obszaru RLGD „Opolszczyzna”, a jednocześnie Celu szczegółowego 2.3 Dostępna i nowoczesna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i społeczna wspierająca sektor rybacki obszaru RLGD „Opolszczyzna”. Rezultatem operacji ma być podniesienie atrakcyjności obszaru Jezior Turawskich poprzez zagospodarowanie turystyczne okolic Jeziora Średniego.
  Data publikacji: 31-07-2018 11:23
 • „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”

  euro_maly.png
  Powiat Opolski w partnerstwie z Gminą Chrząstowice, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Prószków, Tranów Opolski, Tułowice, Turawa oraz Samorządem Województwa Opolskiego realizuje projekt pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  Data publikacji: 16-07-2018 11:11
 • Tu mieszkamy i tu zmieniamy

  pieczęć.png
  Stowarzyszenie „Nasz Zakrzów Turawski” wzięło udział w konkursie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam” ogłoszonym przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Z nadesłanych z całego kraju 1170 wniosków nagrodzonych zostało 100, a wśród nich znalazł się wniosek Stowarzyszenia z Zakrzowa.
  Data publikacji: 07-12-2017 13:47
 • Dwudniowy Spływ Kajakowy - relacja

  lgd kraina dinozaurów-logo.png
  Stowarzyszenie "Nasz Zakrzów Turawski" wraz z Lokalną Grupa Działania "Kraina Dinozaurów" ww współpracy z Stowarzyszeniem  Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan w dniach 30.09 -01.10.2017 zorganizowały dwudniowy spływ kajakowy wraz z imprezą integracyjno-rekreacyjną pod hasłem "Nas łączy rzeka". Projekt „Nas łączy rzeka” zrealizowano w ramach projektu grantowego „Z dinozaurem w terenie” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020.
  Data publikacji: 24-10-2017 14:46
Wersja XML