Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabory wniosków i szkolenia

 • Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

  AOFR_konf.png
  Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy)
  Data publikacji: 18-01-2021 08:13
 • Ogłoszenie o naborze wniosków

  lgd kraina dinozaurów-logo.png
  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” realizujący Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działającej na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.
  Data publikacji: 27-08-2020 09:55
 • Ogłoszenie o naborze wniosków

  lgd kraina dinozaurów-logo.png
  Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju ogłasza otwarty nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego p.n. ”Budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne” nr ogłoszenia 2/2020 z dnia 16.07.2020 r.
  Data publikacji: 17-07-2020 11:07
 • Lokalni Przewodnicy Turystyczni „Krainy Dinozaurów”

  lgd kraina dinozaurów-logo.png
  Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów” informuje, iż w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację własną pod nazwą: Lokalni Przewodnicy Turystyczni „Krainy Dinozaurów”. Zarząd Lokalnej Grupy Działania serdecznie zaprasza do zgłaszania się przedstawicieli gmin z terenu LGD „Kraina Dinozaurów”  wykazujących się zamiłowaniem i wiedzą na temat lokalnych atrakcji i wydarzeń obszaru LGD oraz aktywnością  we współpracy z Lokalną Grupą Działania do wzięcia udziału w projekcie.
  Data publikacji: 29-05-2020 11:16
 • Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”

  lgd kraina dinozaurów-logo.png
  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków. Treść ogłoszeń zanjduję sie poniższym załączniku.
  Data publikacji: 12-05-2020 09:51
 • Możliwości pozyskania przez przedsiębiorców refundacji kosztów szkoleń ze środków unijnych

  euro_maly.png
  Informacje o możliwości pozyskania przez przedsiębiorców refundacji kosztów szkoleń ze środków unijnych.
  Data publikacji: 25-07-2018 14:49
 • Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”

  lgd kraina dinozaurów-logo.png
  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Zakres naboru obejmuje przedsięwzięcie 2.2.3 LSR publikacje związane z zachowaniem i popularyzacją dziedzictwa lokalnego oraz 1.1.1 Budowa nowych oraz modernizacja istniejących szlaków, ścieżek, tras turystycznych, w tym rowerowych, przyrodniczych, historycznych, konnych i innych, oznakowanie atrakcji i obiektów o szczególnym znaczeniu dla obszaru LGD.
  Data publikacji: 04-06-2018 12:58
 • Nabory wniosków w RLGD "Opolszczyzna"

  rlgd-opolszczyzna-logo.png
  Informujemy, że Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" ogłosiła dziewięć naborów wniosków w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju kierowanej przez społeczność, objętej Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze". Nabory prowadzone będą od 1 do 16 lutego 2018 r. Szczegóły dotyczące naborów znajdują się pod tym linkiem.
  Data publikacji: 22-01-2018 13:47
 • Informacja o szkoleniu

  lgd kraina dinozaurów-logo.png
  Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ informuje, że w dniu 11.01.2018 r. od godziny 16.00 odbędzie się szkolenie dla beneficjentów dotyczące naboru na: Przedsięwzięcie 1.3.1 premie na zakładanie działalności gospodarczej w szczególności związane z produktem lokalnym, uruchomienie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, utworzenie punktów napraw oraz wprowadzenie usług transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD; Przedsięwzięcie 1.1.5 podniesienie standardu punktów gastronomicznych, handlowych oraz miejsc noclegowych w obiektach turystycznych (modernizacja i/lub rozbudowa istniejących obiektów, zakup niezbędnego wyposażenia, zagospodarowanie terenu wokół).
  Data publikacji: 04-01-2018 11:35
 • Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”

  lgd kraina dinozaurów-logo.png
  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Zakres naboru obejmuje przedsięwzięcie 1.1.5 - podniesienie standardu punktów gastronomicznych, handlowych oraz miejsc noclegowych w obiektach turystycznych (modernizacja i/lub rozbudowa istniejących obiektów, zakup niezbędnego wyposażenia, zagospodarowanie terenu wokół).
  Data publikacji: 04-01-2018 11:26
Wersja XML