Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla mieszkańców Gminy Turawa

Zgodnie z zapisem Kodeksu Wyborczego prosi się wszystkich mieszkańców udających się do lokalu wyborczego w dniu 16 listopada 2014r., o zabranie dowodu osobistego lub innego dokumentu z fotografią (np. prawo jazdy, legitymacja studencka, legitymacja ubezpieczeniowa, itp.).

Bez okazania dokumentu wyborca nie będzie mógł otrzymać kart do głosowania.

Pozostaję z szacunkiem

Sekretarz Gminy
Stanisława Brzozowska

 

Wersja XML