Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważna informacja dla przedsiębiorców

25 images.jpeg Przypominamy, że każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych ma obowiązek do 30 września 2014r. uiścić opłatę III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Jest to termin ostateczny, który nie podlega przedłużeniu ani przywróceniu.
W przypadku niedokonania opłaty we wskazanym ustawowo terminie zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wersja XML