Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów

Brak opisu obrazka Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Marszałek Województwa Opolskiego we współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ogłaszają XIV edycję Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Celem Konkursu jest identyfikacja i promocja tradycyjnej, regionalnej żywności oraz upowszechnianie wiedzy o niej. Tegoroczna edycja konkursu zostanie przeprowadzona w dwóch kategoriach: na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepszą potrawę regionalną.

Finał Konkursu odbędzie się w dniu 27 lipca 2014 r. podczas IX Festiwalu Folklorystycznego w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Regulaminy i karty zgłoszeniowe znajdują się poniżej, a także dostępne są na stronach: www.odnowawsi.eu,www.oodr.pl,www.muzeumwsiopolskiej.pl,www.ksow.pl

Dokumentację należy przesłać lub dostarczyć do Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2014 r. do godziny 15.00 (liczy się data i godzina dostarczenia zgłoszenia do siedziby) z dopiskiem „Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na adres:

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie:
ul. Główna 1, 49-330 Łosiów,
tel. 077 412 53 27 wew. 259, 260, 261

Do pobrania:

Regulamin - najlepszy regionalny produkt żywnościowy - DOCZałącznik nr 1

Karta zgłoszeniowa - DOCZałącznik nr 2

Regulamin - najlepsza potrawa regionalna - DOCZałącznik nr 3

Karta zgłoszeniowa - DOCZałącznik nr 4

Wersja XML