Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana terminu konsultacji społecznych

Szanowni Państwo!

Z przykrością zawiadamiamy, iż w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumencie strategii, konsultacje społeczne dot. Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej zostaną przełożone na termin późniejszy. Informacje dotyczące czasu i miejsca konsultacji zostaną podane wkrótce na stronach internetowych Urzędu Gminy Turawa.

 

Wykonawca strategii
Lider Projekt Sp. z o.o.

 

Wersja XML