Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informator o Urzędzie

budynek urzędu - fot. Fotoamator.jpeg

Urząd Gminy Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa

tel. 77 42 12 012, 77 42 12 109
faks: 77 42 12 073
e-mail: ug@turawa.pl
www.turawa.pl

epuap: /gminaturawa/SkrytkaESP

Nr konta - Urząd Gminy Turawa, B.S. Łubniany 45 8897 0004 2001 0016 3819 0001
NIP: 991-04-51-595
Regon: 531413320

 

Numery telefonów wewnętrznych Urzędu Gminy w Turawie:

Lp. Funkcja Nr wewnętrzny
1.  Sekretariat 101
2.  Urząd Stanu Cywilnego 131
3.  Rolnictwo, lasy i wycinka drzew 104
4.  Ochrona środowiska, program LIFE 105
5.  Księgowość 107
6.  Promocja i działalność gospodarcza 108
7.  Podatki 109
8.  Ewidencja ludności i dowody osobiste 111
9.  Budownictwo 114
10.  Rozliczenia płatności 122
11.  Obrona cywilna, Zarządzanie kryzysowe 119
12.  Biuro Obsługi Rady Gminy 120
13.  Odpady komunalne, program CZYSTE POWIETRZE 123
14.  Gminy Zepsół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - Oświata 125
15.  Melioracja 105
16.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 130

Katarzyna Szewczyk - Sekretarz Gminy, e - mail: sekretarz@turawa.pl, pok. 42

Referat Organizacyjny

Alina Szafrańska - inspektor ds. obsługi sekretariatu, ug@turawa.pl pok. 30

Wioletta Biernot - inspektor ds. obsługi Rady Gminy, e- mail: rg@turawa.pl, pok. 28

Magdalena Sadowska - inspektor ds. społecznych, e- mail: magdalena.sadowska@turawa.pl, pok. 20

Sabina Kotynia - młodszy referent ds. promocji, turystyki i sportu e-mail sabina.kotynia@turawa.pl pok. 20

Martina Firlus  - inspektor ds. kadr i organizacji pozarządowych, e- mail: kadry@turawa.pl,  pok. 19


Radca Prawny - Adwokat Paweł Płaza, pok. 27

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Mariusz Gumowski - Kierownik Referatu, e- mail: mariusz.gumowski@turawa.pl, pok. 35

Dariusz Jantos - Zastępca Kierownika Referatu, e - mail: dariusz.jantos@turawa.pl, pok. 35

Roman Junik - inspektor ds. gospodarki leśnej, e- mail:roman.junik@turawa.pl, pok. 34

Piotr Lis - inspektor ds. najmu, melioracji i gospodarki mieszkaniowej, e - mail: piotr.lis@turawa.pl, pok. 35

Danuta Piwowarczyk - Główny specjalista ds. ochrony środowiska, e - mail: danuta.piwowarczyk@turawa.pl, pok. 43

Nicol Korzekwa -podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi, e - mail:nicol.glados@turawa.pl, pok. 43

Dominika Szmolka - podinspektor ds. realizacji Programu LIFE - Gminny Koordynator ds. Programu Ochrony Powietrza, e - mail: powietrze@turawa.pl, pok. 43

 

Referat Budownictwa

Aleksandra Kansy - Grzesik - Kierownik Referatu, e - mail: aleksandra.kansy@turawa.pl, pok. 36

Aneta Matysek - inspektor ds. inwestycji i remontów, e - mail: aneta.matysek@turawa.pl, pok. 36

Damian Lewandowski - inspektor ds. infrastruktury drogowej i oświetlenia ulicznego, e - mail: damian.lewandowski@turawa.pl, pok. 36

Klaudia Wysocka - podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego klaudia.bonk@turawa.pl, pok. 36 

Ryszard Kern - inspektor ds.infastastruktury e - mail: ryszard.kern@turawa.pl, pok. 36

 

Referat Planowania, Finansów i Podatków

Katarzyna Szypot - Skarbnik Gminy, e - mail: skarbnik@turawa.pl, pok. 32

Joanna Żerek - Kierownik Referatu, e - mail: joanna.zerek@turawa.pl,  pok. 38

Sabina Bonk - inspektor ds. księgowości budżetowej, e - mail: sabina.bonk@turawa.pl, pok. 39

Małgorzata Morawietz - inspektor ds. księgowości budżetowej, e - mail: malgorzata.morawietz@turawa.pl, pok. 38

Leszek Bednarz - inspektor ds. podatków, e - mail: leszek.bednarz@turawa.pl, pok. 37

Beata Baron - inspektor ds. podatków, e - mail: beata.baron@turawa.pl, pok. 37
 

Hala Sportowa

Adrian Brandt - 508789591 adrian.brandt@turawa.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich

Agnieszka Balewska-Urbańczyk - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, usc@turawa.pl pok. 15

Klaudia Skulska - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. 16

Roman Engiel - inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, wojskowości, obronności OSP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych, pok. 9

 

Samodzielne stanowisko

Mateusz Kawecki - Informatyk Urzędu , mateusz.kawecki@turwa.pl, pok. 3  
 

Wersja XML