Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności 

 • Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

  Brak opisu obrazka
  Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2021   Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2021
  Data publikacji: 04-12-2020 12:03
 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2021

  Brak opisu obrazka
  Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” nr ogłoszenia 2/2021 z dnia 03.12.2020r.
  Data publikacji: 04-12-2020 08:00
 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021

  Brak opisu obrazka
  Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” nr ogłoszenia 1/2021 z dnia 03.12.2020r.
  Data publikacji: 04-12-2020 07:48
 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy w biurze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”

  Brak opisu obrazka
  OGŁOSZENIE O NABORZE Z DNIA 26.11.2020  ROKU
  Data publikacji: 01-12-2020 14:41
 • Informacja o jakości powietrza dla Gminy Turawa

  Brak opisu obrazka
  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia: 02.12.2020 r. Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 00.00 dnia 01.12.2020 r. do godz. 24.00 dnia 02.12.2020r.
  Data publikacji: 01-12-2020 14:01
 • KONDOLENCJE

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 10-11-2020 14:29
 • ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU GMINY W TURAWIE

  Uwaga! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. Urząd Gminy w Turawie przechodzi w tryb pracy zdalnej. Do tej pory, choć w ograniczonym zakresie była prowadzona bezpośrednia obsługa naszych Klientów. Od środy (4.11) sprawy można załatwiać: Telefonicznie przez e-mail poprzez platformę epuap Pisma będą przyjmowane za pomocą URNY umieszczonej przed drugim wejściem do  Urzędu Gminy. Każde pismo wrzucone do skrzynki zostanie przyjęte i zarejestrowane w Urzędzie. W wyjątkowych sytuacjach (zgony, utrata ważności dowodu osobistego, działalność gospodarcza) urzędnicy będą przyjmować Klientów po uprzednim umówieniu się telefonicznie. Wykaz telefonów i adresów e – mail: http://turawa.pl/2358/informator-o-urzedzie.html      
  Data publikacji: 04-11-2020 08:54
 • Darmowe konsultacje psychologiczne

  Brak opisu obrazka
  W ramach projektu „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” dostępne są: DARMOWE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB STARSZYCH I ICH OPIEKUNÓW
  Data publikacji:
 • Zarządzenie Wojewody Opolskiego

  Brak opisu obrazka
  Zarządzenie Nr 122/2020 Wojewody Opolskiego w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego
  Data publikacji: 22-10-2020 09:14
 • Ograniczenia dla klientów Urzędu Gminy w Turawie

  Brak opisu obrazka
  W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem, od 21 października 2020r. ponownie wprowadzone zostaną następujące zasady obsługi klientów Urzędu Gminy w Turawie
  Data publikacji: 22-10-2020 00:15
Wersja XML