Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności 

 • Strona internetowa Szlaku Kulinarnego „Opolski Bifyj” jest już gotowa!

  Brak opisu obrazka
  Zapraszamy wszystkich na w/w stronę i podróże szlakiem kulinarnym. Wszystkim polecamy odkrywanie naszych regionalnych i lokalnych specjałów, zapoznanie się z produktami tradycyjnymi naszego regionu. 
  Data publikacji: 18-05-2022 13:48
 • Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom

  Brak opisu obrazka
  W imieniu Dyrektora Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska informujemy organizacji II edycji konkursu „Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom” przeznaczonego dla firm, które zatrudniają obcokrajowców.
  Data publikacji: 18-05-2022 13:33
 • Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska realizuje ostatni etap konsultacji społecznych

  Brak opisu obrazka
  Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska realizuje ostatni etap konsultacji społecznych dotyczących Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z projektem Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz zgłoszenie wszelkich uwag, opinii lub propozycji zmian do przedmiotowych dokumentów w terminie do 5 czerwca 2022r.
  Data publikacji:
 • Konkurs „EKO TURYSTA GMINY TURAWA”

  Brak opisu obrazka
  Konkurs ma na celu rozpowszechnianie idei ekologii i troski o środowisko naturalne, propagowanie selektywnego zbierania odpadów oraz upowszechnianie i utrwalanie wiedzy na temat zasad odpowiedniego postępowania z odpadami wśród turystów odwiedzjących tereny rekreacyjne Gminy Turawa. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Konkurs trwa do 30 czerwca 2022 r.
  Data publikacji: 16-05-2022 15:50
 • Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

  Brak opisu obrazka
  Wójt Gminy Turawa przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż na podstawie art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1119 z późn. zm.) zobowiązani są do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31.05.2022r.
  Data publikacji:
 • Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

  Brak opisu obrazka
  Informacja o punktach zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych.
  Data publikacji: 11-05-2022 07:54
 • Spotkania konsultacyjne Planu zrównoważonej mobilności Aglomeracji Opolskiej

  Brak opisu obrazka
  Rozpoczynamy ostatni etap konsultacji społecznych dotyczących Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Opolskiej oraz powiązanej z nim oceny Prognozy oddziaływania na środowisko.
  Data publikacji: 09-05-2022 15:54
 • Komunikat

  Brak opisu obrazka
  W związku z zbliżającym się okresem związanym z koniecznością wykonywania przeglądów w terminie do 31 maja i 30 listopada – dwa razy w roku – dotyczy obiektów wielkopowierzchniowych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu przypomina właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia obowiązku wykonania przez właścicieli i zarządców kontroli, o których mowa w art. 62 ust.1 ustawy Prawo budowlane ( tj.: Dz. U. z 2021r. , poz. 2351 z późniejszymi zmianami), ze szczególnym uwzględnieniem art. 62 ust. 1 pkt. 3.
  Data publikacji:
 • Zmiana Planu Odnowy Miejscowości Turawa na lata 2021-2028

  Brak opisu obrazka
  Wójt Gminy Turawa zawiadamia mieszkańców Gminy Turawa, iż Urząd Gminy Turawa przystąpił do opracowania zmiany Planu Odnowy Miejscowości Turawa na lata 2021-2028.
  Data publikacji:
 • Nadchodzące spotkania informacyjne w ramach programu LIFE

  Brak opisu obrazka
  Trwa cykl spotkań w ramach programu dotyczącego wdrożenia systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego.
  Data publikacji: 09-05-2022 09:40
Wersja XML