Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wiadomości

 • WAŻNA INFORMACJA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU w sprawie ustanowienia Planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 Zbiornik Turawa PLB160004

  małe i.png
  Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się i zgłoszenie chęci uczestnictwa w pracach Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW) - skupiającej osoby i instytucje, które swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem wspomogą proces przygotowania Planu zadań ochronnych dla Zbiornika Turawa.  
  Data publikacji: 27-04-2023 10:23
 • Gmina Turawa laureatem pierwszej nagrody jako „BŁĘKITNA GMINA”!

  2.jpeg
  W dniu 30 marca br. w trakcie Gali „EKOlogiczna gmina”, która odbyła się na Politechnice Opolskiej Gmina Turawa została laureatem pierwszej nagrody jako „BŁĘKITNA GMINA”. Wyróżnienie to zostało przyznane w kategorii ochrona wód w ramach Rankingu „Eko Gmina” – dla najbardziej ekologicznych gmin województwa opolskiego.
  Data publikacji: 04-04-2023 12:01
 • Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

  małe i.png
  Wójt Gminy Turawa informuje o prowadzonych w okresie od dnia 9 stycznia 2023 r. do dnia 23 stycznia 2023 r. konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa”  
  Data publikacji: 05-01-2023 11:38
 • Zawiadomienie o naborze wniosków na usuwanie azbestu na 2023 r.

  małe i.png
  Wójt Gminy Turawa informuje o naborze wniosków na udzielenie dotacji przy udziale środków pozyskanych z WFOŚiGW w Opolu w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023”
  Data publikacji:
 • REALIZACJA USUWANIA AZBESTU - dofinansowanie w 2022 roku

  stop azbest.png
  Zadanie realizowane jest na podstawie Umowy Dotacji Nr 417/2022/G-59/OZ-ZOA/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie mieszkańcom gminy Turawa zadania usuwania azbestu w ramach zadania pn. ”Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Turawa w roku 2022r.”.
  Data publikacji: 17-10-2022 15:48
 • Sprzątanie Świata

  Sky Blue Simple Minimalist Illustration Do More Trash Bash Campaign Facebook Post.jpeg
  Data publikacji: 28-09-2022 07:50
 • USUWANIE AZBESTU - dofinansowanie w 2022 roku

  stop azbest.png
  W dniu 6 września 2022r. została podpisana Umowa Dotacji Nr 417/2022/G-59/OZ-ZOA/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie mieszkańcom gminy Turawa zadania usuwania azbestu w ramach zadania pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Turawa w roku 2022r.”
  Data publikacji: 13-09-2022 14:34
 • Zawiadomienie o naborze wniosków na usuwanie azbestu na 2022 r.

  małe i.png
  Wójt Gminy Turawa informuje o naborze wniosków na udzielenie dotacji przy udziale środków pozyskanych z WFOŚiGW w Opolu w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023”
  Data publikacji: 04-03-2022 14:39
 • Wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Turawa

  septic.png
  Szanowni mieszkańcy, przedstawiamy wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Turawa.
  Data publikacji: 17-03-2022 12:34
 • Konferencja pt. "Zamknięty obieg - otwarte możliwości"

  spotkanie male.png
  W dniu 1 grudnia br. Gmina Turawa na zaproszenie Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu uczestniczyła w Konferencji pt. "Zamknięty obieg - otwarte możliwości".
  Data publikacji: 10-12-2021 11:11
Wersja XML