Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Programy

 • OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA

  Brak opisu obrazka
  Obwieszczenie dotyczy przystąpienia do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa  na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030”
  Data publikacji:
 • Ogłoszenie o konsultacjach

  Brak opisu obrazka
  Konsultacje społeczne związane z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2021 roku
  Data publikacji: 03-02-2021 12:30
 • Program Moja Woda

  Brak opisu obrazka
  W ramach Programu jest możliwość otrzymania dotacji na: zakup, montaż, budowę, uruchomienie, instalacji takich jak: przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego, instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny, elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.
  Data publikacji: 08-07-2020 08:13
 • Zmiany w programie Czyste Powietrze.

  Brak opisu obrazka
  Wojewódzkie Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje o ZMIANIE od 15.05.2020r. Programu "CZYSTE POWIETRZE". Więcej informacji po adresem: https://www.wfosigw.opole.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-2    
  Data publikacji: 14-05-2020 11:38
 • CZYSTE POWIETRZE

  Brak opisu obrazka
  Czyste Powietrze - to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
  Data publikacji: 26-09-2019 14:10
 • System monitoringu jakości powietrza WIOŚ Opole

  Brak opisu obrazka
  Dostępne dla mieszkańców informacje o stanie jakości powietrza w ramach: Systemu monitoringu jakości powietrza WIOŚ Opole znajdują się na stronie http://powietrze.opole.pios.gov.pl/
  Data publikacji:
 • Ogłoszenie o konsultacjach

  Wójt Gminy Turawa informuje o prowadzonych w okresie od dnia 11 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. konsultacjach społecznych projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa”
  Data publikacji: 11-03-2020 14:54
 • Ogłoszenie o konsultacjach

  Wójt Gminy Turawa ogłasza konsultacje w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2020r."
  Data publikacji: 29-01-2020 13:29
 • Ogłoszenie o konsultacjach

  Wójt Gminy Turawa ogłasza konsultacje w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2019r."
  Data publikacji: 17-01-2019 13:07
 • Wykaz danych kontaktowych

  Wykaz danych kontaktowych dotyczących „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2019r.”
  Data publikacji: 08-01-2019 08:20
Wersja XML