Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy system gospodarki odpadami

 • Zawiadomienie o nowej stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 maja 2021 r.

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 04-05-2021 12:11
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2021-2022

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 21-04-2021 09:57
 • ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

  Brak opisu obrazka
  W dniach 4 - 9 marca 2021 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon (samochodów osobowych) spod posesji mieszkańców gminy Turawa.
  Data publikacji: 01-03-2021 14:14
 • Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa”

  Brak opisu obrazka
  Wójt Gminy Turawa informuje o prowadzonych w okresie od dnia 23 lutego 2021 r. do dnia 9 marca 2021 r. konsultacjach społecznych projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa”
  Data publikacji: 18-02-2021 15:09
 • Zbiórka odpadów niebezpiecznych i poremontowych

  Brak opisu obrazka
  Wójt Gminy Turawa informuje o zbiórce odpadów niebezpiecznych komunalnych i poremontowych dla mieszkańców Gminy Turawa, która odbędzie się w miesiącu sierpniu bieżącego roku w godzinach 9:00-18:00 za pomocą kontenerów mobilnych. Więcej informacji w załączeniu.
  Data publikacji: 07-08-2020 10:30
 • Zawiadomienie o nowej stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Brak opisu obrazka
  ZAWIADOMIENIE w sprawie uchwalenia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 1 maja 2020 r.
  Data publikacji: 30-04-2020 06:32
 • Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Brak opisu obrazka
  Jeśli właściciel nieruchomości złożył do Urzędu Gminy Turawa prawidłowo wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą ulgę za przydomowe kompostowanie bioodpadów i zapłacił wcześniej kwotę opłaty, która nie uwzględnia ww. ulgi w danym okresie - nadpłata z tego tytułu zostanie zaliczona na poczet zobowiązań w przyszłym okresie.
  Data publikacji: 15-05-2020 07:36
 • Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Brak opisu obrazka
  Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/91/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, Wójt Gminy Turawa informuje, iż od dnia 1 maja 2020 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  Data publikacji: 30-04-2020 07:53
 • Harmonogram wywozu śmieci w 2020 roku

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu kwietniu 2020 r. nie ulega zmianie. Do momentu otrzymania zawiadomienia o nowej stawce, opłatę należy uiszczać zgodnie z obowiązującą stawką. W kwietniu br. papier i tekturę należy gromadzić w pojemniku z żółtą klapą – jak miało to miejsce do tej pory. Od miesiąca maja br. planuje się wprowadzenie niebieskiego worka - papier należy segregować do osobnych niebieskich worków, które zostaną dostarczone przez firmę wywozową. W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa COVID-19 wiosenny termin wywozu odpadów wielkogabarytowych zostaje przełożony. Wstępnie odbiór planuje się w czerwcu br., co zostało ujęte w harmonogramie.
  Data publikacji: 27-03-2020 14:57
 • Informacja o projekcie

  Brak opisu obrazka
  Gmina Turawa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa".
  Data publikacji: 28-05-2019 08:55
Wersja XML