Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ćwiczebne uruchomienie syren

Brak opisu obrazka Na podstawie informacji przekazanej przez Departament Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, w ślad za przekazanym dzisiaj (21 bm.) pismem BZK-I.642.4.2013 informuję, że:

na dzień 23 października br. (środa) zaplanowano dwukrotne uruchomienie syren alarmowych na terenie województwa, wg następującego harmonogramu:

- w godz. 10:00 – 10:15
nastąpi ćwiczebne ogłoszenie alarmu
z wykorzystaniem modulowanego dźwięku syren
w okresie trzech minut;

- o godz. 11:00
nastąpi przekazanie sygnału odwołującego (ćwiczebny) alarm
z wykorzystaniem ciągłego dźwięku syren
w okresie trzech minut.

Wersja XML