Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowość na stronie

n1.jpeg W prawym menu naszej strony w dziale Gmina Turawa została utworzona nowa pozycja pn. „Informacja przestrzenna”, która prowadzi do takich informacji jak: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa oraz wykazu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Wersja XML