Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie realizacji Kontraktu II

Brak opisu obrazka We wtorek, 3 kwietnia br. odbyło się uroczyste zakończenie realizacji Kontraktu II – Budowa kanalizacji dla miejscowości Kotórz Wielki oraz dla południowej części Jeziora Turawskiego. Kontrakt został zrealizowany w ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa – Trias Opolski” wspołfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja tego kontraktu między innymi przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Turawa, ochrony wód podziemnych oraz poprawy czystości lokalnych wód powierzchniowych. W ramach Kontraktu II wybudowano:
-około 24,5 km sieci kanalizacji sanitarnej,
-367 przyłączy
-13 pompowni,
-1 tłocznię
W spotkaniu, którego gospodarzem była Prezes Zarządu WIK Turawa – Pani Danuta Wajs uczestniczyli między innymi przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Urzędu Gminy Turawa, Radni Gminy Turawa, przedstawiciele zarówno Wykonawcy – spółki POL-AQUA, jak i Tractebel Engineering nadzorującej przebieg inwestycji. Nie zabrakło również przedstawicieli mieszkańców z terenu objętego realizacją Kontraktu II. Obecni na spotkaniu goście gratulując Pani Prezes sprawnie przeprowadzonej inwestycji, życzyli również sukcesu podczas finalizacji pozostałych kontraktów.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML